Rueda Café @ Kaleidoscoop, Mortsel

Na een hevige Corona-periode, een 40-tal Corona-style zoom-sessies en 1 Corona-style workshop-reeks proberen we vanaf 8 september 2021 terug van start te gaan met onze “back to normal” Rueda Café oefenavonden. 

WAAR en WANNEER ? De oefenavonden zullen plaatsvinden telkens op woensdag van 20u00-22u30 in CC Kaleidoscoop, Molenweg 50, Mortsel onder de begeleiding van François Dom. De volgende data zijn weerhouden voor het laatste kwartaal (nou ja, september tot en met december) van 2021 : 08/09, 15/09, 22/09, 29/09, 06/10, 13/10, 27/10, 10/11, 17/11, 24/11, 01/12, 08/12, 15/12, 22/12 … OPGEPAST NIET op 20/10 en 03/11 !

WIE? Iedereen is welkom …(lees ook verder: registratie verplicht) MAAR iedereen die aan deze oefenavonden meedoet wordt verondersteld ooit al eens een rueda cursus gevolgd te hebben bij een van de gevestigde salsa-rueda-leraars  en we veronderstellen dan ook dat bvb. een “tarro”, “dile que no”, “enchufla”, “prima” (ook wel “adios” genoemd), “prima con la hermana / familia”, “paseala” en “ exhibela / sacala” gekend is … bekijk even onze “Rueda Café Moves” pagina

KOSTPRIJS ? Het zat er al een tijdje aan te komen. Door de Corona crisis is het nu onvermijdelijk geworden…. We gaan werken met een “beurtenkaart” : 6 beurten voor 20€. Met die bijdrage dekken we de kosten van de zaal, Unisono (Sabam en Billijke vergoeding) en andere kleine onkosten die voor de oefenavonden nodig of van nut zijn. Deze kaart is geldig zolang de Rueda Café activiteiten plaatsvinden. Terugbetaling, ook gedeeltelijk,  is niet mogelijk, maar de kaart kan overgedragen aan en gebruikt worden voor meerdere personen. 

HOE ? We dansen meestal uitsluitend in koppel (geen dames of heren die er “los” tussen staan) … daarom vragen we dat de aanwezigen genoeg respect voor mekaar hebben om al eens “hun plaats” af te staan, zodat iedereen eerlijk aan de beurt komt. Via de registratie (zie verder) proberen we een zo optimaal mogelijke verhouding tussen “leiders” en “volgers” te hebben. We starten in scenario “groen” met in september maximum 16 koppels en vormen één of meerdere rueda cirkels naar keuze van de deelnemers. Als de CO-2 meetwaarden het toelaten kunnen we later uitbreiden.

We dansen in drie blokken van telkens zo’n 40 minuten :  we starten steeds met de basisfiguren en breiden verder uit met extra figuren tijdens de oefensessie. Tussen die blokken is er steeds wat tijd om even te ontspannen bij een drankje en/of vrij oefendansjedansje;   … de volledige oefenavond duurt ongeveer 2 1/2 uur, pauzes en “uitbollen” inbegrepen

Wees flexibel en hou er rekening mee dat namen en details bij de uitvoering van een figuur verschillend kunnen zijn t.o.v. je vroegere lessen. Wordt het je teveel … ga dan even zitten, geniet van een drankje.. en kom volgende keer zeker terug … de volhouder wint ! 

Eerste keer bij onze groep ? of lang geleden ? Kom dan zeker op tijd – we beginnen stipt om 20u –  zodat we optimaal rekening kunnen houden met je kennis ! 

REGISTRATIE ?

Registratie (één keer per trimester) is inderdaad nog verplicht en kan via deze link  , maar zoals gezegd helpt dat ons ook de avond zo optimaal te organiseren zodat er redelijk evenwicht tussen “leiders” en “volgers” is … Let op : je wordt nog gecontacteerd door de initiatiefnemer om deelname te bevestigen !  Lees ook ons Draaiboek waar de volledige uitleg over onze werking in staat ! 

BELANGRIJK : Deze groep van dansers vormen een “feitelijke vereniging”. De deelnemers vallen onder het “gemeen recht” en zijn zelf burgerlijk aansprakelijk voor schade en ongevallen die ze eventueel zouden veroorzaken. Er is dus ook geen speciale BA- of sportverzekering verzekering afgesloten.